FANDOM


Achtung1 Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е неизяснена
Achtung1 Описаното в статията твърдение, хипотеза или теория е спорно, не напълно доказано или не е официално прието от научната общественост

Извънземното разумно същество (на англ. - Extraterrestrial intelligent being или Extraterrestrial) е извънземна форма на живот притежаваща разум. Обикновено се нарича само извънземно. Засега няма доказателства нито за съществуването, нито за несъществуването на изънземни. Има много теории подкрепящи и едната и другата теза. Теорията за връзка на НЛО с извънземни има много привърженици, но практически е лишена от стабилни свидетелства и доказателства, което я прави в голяма степен ненаучна.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.