Public domain Достоверността на описаното в статията събитие, явление, обект или факт е висока

Железния стълб

Железният стълб (ан англ. - Iron Pillar of Qutb) от комплекса Кутб, Делхи, Индия (на англ. - Qutb complex in Delhi, India) е един от най-любопитните металургичните феномени в света. Височината му е около 7 м и тежи около 6 тона. Създаден е по времето на Империята Маурян през 6 век и е единствената част останала здрава от древен хиндуистки храм издигал се на това място. Кутб построява джамия около този стълб.

На стълба има надпис в който се обяснява, че е издигнат в чест на бог Вишну и в памет на цар Чандрагупта II (на англ. - Chandragupta II, 375-413) от неговия син Кумара Гупта I (на англ. Kumara Gupta I, на власт от 415 до 455). Състава на стълба е 98% желязо от ниско качество и е свидетелство за високото ниво на майсторство притежавано от ковачите в древна Индия. Стълбът привлича вниманието на археолозите и металурзите с липсата на какъвто и да било тип корозия, въпреки възрастта си от 1 600 години.

Надписа върху стълба

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.