FANDOM


Артефакт не на мястото си (на англ. - Out of Place Artifact) си или "Оопарт" (от англ. - Oopart което е акроним на английското название - Out of Place Artifactе) название използвано от американския зоолог Иван Сандерсън, имайки предвид палеонтологични обекти откривани на много странни места или дори невъзможни. Названието включва много широка гама от обекти, основно които предполагаемо се намират на места където се вярва, че е невъзможно да бъдат поради характеристиките си или защото няма подобни обекти със същия произход. Също така се отнася и за такива, които не принадлежат към своята епоха, в смисъл прекалено напреднала технология или висока сложност, но датирани в минали епохи за които няма данни да са достигнали нужното ниво на технологично развитие.

Често са сочени от креационистите като доводи в подкрепа на теорията им.

Списък на по-известни случаи на предполагаеми Оопарт Редактиране

Външни препратки Редактиране

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.